Arrangementoversikt

Det dukker stadig opp små og store arrangementer på Romsås, og her finner du datoer og detaljer fortløpende.

Bruktmarked, Lysvandring, og Julemarked: dette er kun et lite utvalg av arrangementer vi med jevne mellomrom holder på Romsås. 

Under får du oversikt over arrangementene vi har på agendaen, og informasjon vil følge per arrangement så snart den er på plass. 

Høst 2023:

19.9: Åpen dag for lag og organisasjoner. I sentergata

23.9.: Bruktmarked

10.10.: Verdensdagen for psykisk helse

12.10.: Lysvandring langs Alnaelva

19.10.: Bruktmarked

21.10.: Bruktmarked

30.11.: Julemarked

2.12.: Julemarked

Julebord for frivillige tilhørende frivillighetssentralen! Registrer deg gjerne som frivillig via nettsiden eller sentralen for å bli en del av den flotte frivilliggjengen på Romsås.

2023 © Romsås frivilligsentral